PRO-I 2800逆变拉弧螺柱焊机

更新:2021-1-14 10:22:38      点击:
  • 品牌:   BOLTE
  • 型号:   PRO-I 2800
  • 在线订购
产品介绍

PRO-I 2800逆变拉弧螺柱焊机

型号

PRO-I 2800

焊接范围

Ø 2-25mm

焊接材质

钢、不锈钢、铝

焊接方式(瓷环)

拉弧 (瓷环), 短周期, 可选: 拉弧 (气保护)

焊接电流

100-3150A, 连续可调

焊接时间

5-1500 ms, 连续可调

电源

逆变器

电源插头CEE

CEE 125 A

电源电压

320-495V, 63A, 50/60 Hz

电源外部保险管

125 AT

保护等级

IP 23

尺寸(宽x高x长)

550x850x650 mm

重量

102kg

产品编号

B-90-30-5051

适配焊枪

PHM-10, PHM-12, PHM-160, PHM-161, GD16, GD22, GD25


如需该产品更详尽料,请联系我们 info@fotec-studwelding.com 

更多产品